Kurs medycyny chińskiej całkowicie on-line dla Polek i Polaków w Polsce i poza Polską

Kurs medycyny chińskiej całkowicie on-line dla Polek i Polaków w Polsce i poza Polską

 

Temat kursu: "Pojęcie wiatru zewnętrznego w medycynie i jego leczenie"

Termin:  23.09. 2020, od 17.00 do 21.00.

Na ten kurs może się każdy zgłaszać bez względu na poziom wiedzy z medycyny chińskiej.

photo-1554338379-cbfe9dfd523c 

Jest czas pandemii. Każdy szuka czegoś, co może go wzmocnić. Pisze się bardzo dużo o "cudownych recepturach chińskich" i różnych zupach wzmacniających.

Rzeczywiście, wzmacnianie odporności i użycie właściwych ziół może pomóc, ale do tego trzeba znać trochę medycyną chińską.

Mieszanki ziołowe to nie babcine recepty!

Z tego powodu przystępuję do kursu z medycyny chińskiej on-line. Już od dawna proszony byłem o zrobienie kursu internetowego, ale zawsze było coś ważniejszego. Teraz niebezpieczeństwo zarażenia się Coronawirusem i konieczność samoleczenia stało się nagle najważniejsze. 

Na kursie będziemy omawiać podstawy teoretyczne, zasady ziołolecznictwa, zasady integracyjnej dietetyki chińskiej i coś nieco o tuina i akupresurze. Zapoznamy Państwa również z najważniejszymi ziołami chińskimi i polskimi, przerobionymi na chińskie. 

Nie jest to kurs dla terapeuty. Jest on dla osoby, która chce coś wiedzieć i sama decydować o sobie. 

Kurs startuje w maju (o ile będzie wystarczająca liczba chętnych). 

Kurs będzie odbywał się 1raz w miesiącu i trwać będzie 4 godziny z krótkimi przerwami. Pół godziny przed kursem otrzymacie Państwo kod dopuszczający do wzięcia udzialu w kursie.

Kurs odbywa się w systemie zoom.us. Ja widzę Państwa, wy widzicie mnie, słyszycie, co ja mówię i widzicie na ekranie tekst skryptu o którym jest mowa. Możecie również zadawać pytania. 

1 sesja tego kursu (4 godziny) kosztuje 123 zł (100 zł kurs +23 zł VAT). Po zakończonym kursie dostaniecie Państwo kopię elektroniczną kursu przesłaną e-mailem oraz zaświadczenie (godziny będą liczone do kursów fakultatywnych w 50%) 

 

Warunkiem udziału w kursie jest wpłata 123 zł na poniżej podane konto. 

Niestety, wpłaconych opłat nie będziemy zwracać. Proszę przy zgłoszeniu podać nazwisko, imię, adres e-mailowy i pocztowy. 

Do zobaczenia,  

dr. Tadeusz Błaszczyk i moja żona Elke Hahn-Błaszczyk 


Informacje o płatności: 


Numer konta dla przekazania opłat: 

Bank Pocztowy S.A. 

19 1320 1537 2482 6204 3000 0001 

E. Hahn-Błaszczyk, 

ul. Kukułek 11, 

05 807 Podkowa Leśna 

 

 

Kursy w serii:

 

Czwarty: 23 września, od 17.00 - 21.00 "Pojęcie wiatru zewnętrznego w medycynie i jego leczenie"

Trzeci: 10. lipca, od 17.00- 21.00 "Leczenie ziołami infekcji Coronawirusa"  

Drugi: 28 maj 2020, godz. 17.00 - 21.00

Pierwszy: 6. Maj 2020, godz. 17.00 - 21.00