Kurs z chińskiej anamnezy

  

Zapraszamy na nowy kurs online! Jest to powtórka kursów z maja 2020.

Kolejny, czwarty kurs: 03.10.2020 - od godz. 10:00 do godz. 17:00, szczegóły poniżej.

Kolejnym etapem kursów z anamnezy będzie kurs: "Chińska diagnostyka z języka" - online, szczegóły poniżej.

 

warsaw-1-1214430

 

 Kurs dla każdego 

Diagnostyka chińska - Chińska Anamneza 

 

Pierwszy z czterech kursów z anamnezy chińskiej. 


Terminy:

Kurs pierwszy: 01.08.2020 - od godz. 10:00 do godz. 18:00
Kurs drugi: 15.08.2020 - od godz. 10:00 do godz. 18:00
Kurs trzeci: 29.08.2020 - od godz. 10:00 do godz. 17:00
Kurs czwarty: 03.10.2020 - od godz. 10:00 do godz. 18:00

 

Tematy kursu pierwszego:
• Fundamenty diagnostyki chińskiej
• Syndromy chińskie
• Zaburzenia równowagi Yin/Yang
• Ba Gang
• Identyfikacja syndromów wg. 6
warstw
• Koncept 4 warstw
• Diagnostyka różnicowa syndromów
zewnętrznych
• Pocenie się

Tematy kursu drugiego:
• Osiem zasad (Ba Gang)
• Zastój (stagnacja) Qi
• Bolesne napięcie
• 14 grup bólów głowy w zależnośći od
przyczyny
• Braki Jing nerek
• Nerwoból nerwu trójdzielnego
• Bóle brzucha

Tematy kursu trzeciego:
• Diagnostyka różnicowa syndromówzewnętrznych cd.

• Bóle i inne dolegliwości w obrębie
głowy, tułowia i kończyn
• Bóle głowy
• Nerwoból nerwu trójdzianego
• Bóle klatki piersiowej
• Bole brzucha
• Badanie jamy brzusznej w medycynie
chińskiej
• Syndromy Bi

Tematy kursu czwartego:
• Zostaną podane wkrótce

 

 

Proszę zgłaszać się już na rekrutację.

 

Prawidłowa umiejętność zbierania wywiadu i jego właściwa interpretacja.

Kurs ten wykonany będzie w całości online, na systemie zoom.us 

Ze względy na duże zainteresowanie tym kursem przyjmujemy również słuchaczy,  którzy nie byli na kursie pierwszym.

Kurs jest on-line,

Wolne miejsca.

Proszę wpłacić i czekać, 1/2 godziny przed rozpoczęciem się kursu nawiążę z Państwem kontakt, dostaniecie ode mnie kod dopuszczający.

Po zakończeniu kursu jest możliwość zadawania pytań. 

Cena za kurs: 282, 90 gr ( z 23% VAT). 

Kurs wyłącznie online,

Edukacja Medycyny Chińskiej, Podkowa Leśna.

--------------------

Kolejnym etapem kursów z anamnezy będzie kurs: "Chińska diagnostyka z języka"- online.

Termin pierwszej części: 26.09.2020, godz. 10:00 - 18:00.

Cena 640 zł (do dnia 12 września), po tym terminie 750 zł (w tym VAT).

 

Te kursy  będą odbywać się wyłącznie online. Przy zgłaszaniu poza imieniem i nazwiskiem proszę podać adres e-mail.