gleditsia sinensis

Gleditsia sinensis -  iglicznia chińska

Nieduże drzewo łatwe do uprawy.
Z iglicznia otrzymuje się dwa ważne surowce lecznicze: spina Gleditsiae i fructus Gleditsiae.