Egzaminowanie
 
Sam egzamin końcowy będzie pisemny i ustny, a dokumentacja dotycząca egzaminu pozostanie w aktach organizatora. Egzamin odbywać się będzie wg takich wymagań, jakie stosują renomowane organizacje TMCh w Europie Zachodniej i w USA. Przed egzaminem odbędzie się kurs przygotowujący, a przykładowe testy w formie pisemnej będą już przeprowadzane próbnie w czasie trwania poszczególnych kursów. Pozwoli to słuchaczom na zapoznanie się z techniką pytań.

Część praktyczna zawierać będzie zawsze:
  • Przedstawienie monografii jednego z ważniejszych ziół (zioła egzaminacyjne podawane będą sukcesywnie w trakcie wykładów),
  • Przedstawienie lokalizacji i właściwości jednego z ważniejszych punktów akupunktury,
  • Opis określonego syndromu i zaproponowanie odpowiedniego leczenia.

Egzaminy odbywać się będą w różnych terminach, w zależności od spełnienia warunków dopuszczających. Istnieje możliwość wielokrotnego powtarzania egzaminu. Po pozytywnym zdaniu egzaminu student (słuchacz kursów) uzyskuje tytuł: Terapeuta medycyny chińskiej.
Swoim podpisem zaświadczam, że słuchacz odbył tyle i tyle godzin nauczania i na egzaminie wykazał się posiadaniem wiedzy teoretycznej i praktycznej z medycyny chińskiej.
Słuchacze posiadający dyplomy wydane przez Polskie Towarzystwo Akupunktury, na ich życzenie, poddani są tylko egzaminowi z chińskiej diagnostyki i chińskiego ziołolecznictwa otrzymując również tytuł: Terapeuta medycyny chińskiej.

Jeżeli słuchacz rezygnuje z nauczania akupunktury poddany jest wówczas egzaminowi z chińskiej diagnostyki i chińskiego ziołolecznictwa uzyskując tytuł: Terapeuta chińskiego ziołolecznictwa.
Nie istnieje możliwość nauczania tylko akupunktury. Ten zakres kształcenia, moim zdaniem, powinien zostać domeną Polskiego Towarzystwa Akupunktury.

Więcej informacji: EGZAMIN