Elastyczność
 
Cykl nauczania medycyny chińskiej jest otwarty i każdy może wziąć w nim udział. Dotyczy to również obywateli innych krajów, którzy są mile widziani na wykładach. Od paru miesięcy przeprowadzam rozmowy na temat wykładów na Litwie, które wiążą się z planowanym przetłumaczeniem mojego podręcznika nowej akupunktury czaszki dra Yamamoto.
 
Udział w jednym, czy też w wielu kursach nie zmusza uczestnika do udziału w pozostałych kursach i do podejścia do egzaminu. Wszystkie kursy i bloki są otwarte dla każdego. Przed danym kursem słuchacze otrzymują materiały piśmienne pomocne w czasie wykładu.
 
Nieodzowne jest posiadanie i znajomość mojego podręcznika „Podstawy teoretyczne Tradycyjnej Medycyny Chińskiej”, czyli tzw. czerwonej cegły, jak czytelnicy nazwali ten podręcznik. Pierwszy nakład jest kompletnie wyczerpany, a drugi nakład znajduje się w przygotowaniu do druku i będzie powszechnie dostępny w najbliższym czasie. Zawierać on będzie podstawy teorii chińskiego leczenia i obowiązującą nomenklaturę w języku polskim. Jak czytelnik zauważy, studiując program wykładów, zajęcia o tematyce czysto teoretycznej sprowadzone są do absolutnego minimum. Autor wychodzi z założenia, że łatwiej i taniej jest doczytać te wiadomości w odpowiednim podręczniku.