Jakość

Pewien problem stanowi standaryzacja jakości dotychczasowych kursów prowadzonych w Polsce. Nie ma autorytatywnej organizacji, która kontrolowałaby jakość prezentowanych wykładów. Dlatego będą próbował przekonać moich słuchaczy, jak również znanych mi terapeutów w Polsce, o konieczności zorganizowania Polskiego Towarzystwa Medycyny Chińskiej, które mogłoby przejąć kontrolę nad jakością wykładów i ustalić standardy wykształcenia. Moim marzeniem byłoby zorganizowanie z tym Towarzystwem I-go Międzynarodowego Zjazdu Medycyny Chińskiej w Polsce.

Dla przekonania słuchaczy o jakości moich wykładów, istnieje możliwość próbnego udziału w kursie – ½ dnia bez opłaty. Jeżeli słuchaczowi odpowiada tematyka i jakość wykładu, pozostaje on na sali i bierze udział w dalszym wykładzie, po uiszczeniu pełnej opłaty za kurs.
IMG 8882Jak tylko uda mi się odnaleźć odpowiedniego słuchacza lub terapeutę posiadającego odpowiednią wiedzę i ochotę do wspólnego prowadzenia kursów, będę starał się prowadzić kursy wspólnie z nim. Tę praktykę stosuję już od paru lat. Ochotnicy dostają w odpowiednim czasie materiały do samodzielnej prezencji określonego leku lub wspólnego wykładu z akupunktury. Od organizatora uzyskują oni pewien rabat.

Cykl wykładów będzie przewidywać w późniejszym terminie, 1-2 dniowy kurs zakładania i prowadzenia z sukcesem praktyki medycyny chińskiej. Na kursie omówione będą aspekty prawne, finansowe i fachowe dotyczące organizacji takiego przedsięwzięcia. Kurs ten ma zachęcić i ułatwić terapeutom start w medycynę chińską. Przeprowadzony on zostanie wspólnie z wykładowcą znającym polskie realia prawne i finansowe.

Nowy program pełnego nauczania medycyny chińskiej zakończony egzaminem będzie uwzględniał w pełni dotychczasowy udział w moich kursach organizowanych w Krakowie i we Wrocławiu, odpowiednio do tematyki. Oznacza to, że jeżeli ktoś posiada zaświadczenie o udziale w kursie akupunktury czaszki Yamamoto w ilości 20 godzin, to te 20 godzin zalicza mu się do wymaganych 200 godzin wykształcenia w bloku „Akupunktura”.