Kształcenie

IMG 8882Kilka lat wykładów chińskiej diagnostyki, farmakologii i akupunktury czaszki dr Yamamoto w Polsce pozwoliło mi na rozpoznanie problemów związanych z tym kształceniem. Największym problemem jest wysokość opłat za kursy, który m.in. związany jest z moim wysokim honorarium (zdaniem niektórych). Każdy dzień wykładu oznacza dla mnie dzień urlopu, tzn. zamkniętą praktykę lekarską i brak dochodów, przy bieżących kosztach. Jest to przykry fakt nie do zmienienia. Obserwacja kosztów za podobne kursy prowadzone przez innych wykładowców wykazuje jednak, że moje kursy w żadnym wypadku nie są droższe. Oznacza to, że jest problem bardziej złożony i wymaga bardziej uczciwego potraktowania go. Nie może być takiej sytuacji, jaką słyszałem od kolegi-lekarza z miasta W., że nie może wziąć udziału w kursie, ponieważ nie wystarcza mu na życie. Nauczanie medycyny chińskiej nie może być ograniczone do grona ludzi majętnych. Ten problem dyskutuję z moimi organizatorami i spróbujemy uzgodnić przystępne ceny.

Następnym problemem jest rejonizacja kursów. Całe obszary Polski odcięte są od łatwego dostępu do kursów. Podróż pociągiem z Gdańska do Krakowa w czasie srogiej zimy, nie jest rozrywką. Aby ten problem rozwiązać, prowadzę rozmowy z różnymi organizatorami i będę próbował zorganizować kursy w najbardziej odległych zakątkach Polski. Ułatwia mi to program mojego nauczania medycyny chińskiej, który nie wiąże się ostatecznie z żadnym organizatorem. Jeżeli mój program nauczania obejmuje 1000 godzin, to obojętne jest, w którym mieście kursant odbył poszczególne kursy. Nie jest to łatwy problem do zorganizowania, ponieważ organizatorzy powiązani są lokalnymi możliwościami.
 
IMG 8871Kolejnym problemem są: terminy kursów, które nie zawsze pasują słuchaczom lub ścisły program kursów rozpisany na 2 lata, który uniemożliwia początkującym „wskoczenia” w proces nauczania. Problem ten rozwiązałem w ten sposób, że potworzyłem bloki, zawierające kursy tematyczne, które będą powtarzane, a kursant może rozpocząć nauczanie niekoniecznie od podstaw teoretycznych. Kurs o tej tematyce będzie powtórzony i kursant może wziąć w nim udział w późniejszym terminie. Kurs ten odbędzie się w terminie podanym później, po zebraniu odpowiedniej ilości kandydatów. Ze względu na charakter mojej pracy (prowadzenie dużej przychodni Kasy Chorych w Niemczech) nie jestem w stanie ustalić kursów na okres dłuższy, niż 10 miesięcy. Terminy dyżurów w lokalnym pogotowiu ratunkowym, które muszę wykonywać, ustala się na okres 10 miesięcy.
 
Nowy program pełnego nauczania medycyny chińskiej zakończony egzaminem będzie uwzględniał w pełni dotychczasowy udział w moich kursach organizowanych w Krakowie i we Wrocławiu, odpowiednio do tematyki. Oznacza to, że jeżeli ktoś posiada zaświadczenie o udziale w kursie akupunktury czaszki Yamamoto w ilości 20 godzin, to te 20 godzin zalicza mu się do wymaganych 200 godzin wykształcenia w bloku „Akupunktura”.