Kurs przygotowujący do egzaminu
 
Czas nauczania: 30 godzin
Forma: Forma i sposób przeprowadzenia kursu zostaną ustalone w terminie późniejszym