top

Zapowiedź:

I Ogólnopolski Kongres Medycyny Chińskiej i Naturolecznictwa

w Warszawie, 17-18 października 2020 r.


Temat główny:  Choroby nowotworowe i standaryzacja edukacji

medycyny chińskiej w Polsce. 

Po wielu staraniach zdecydowaliśmy się na otwarcie I Ogólnopolskiego Kongresu Medycyny Chińskiej i Naturolecznictwa w Warszawie 17-18 X 2020. Rozwój medycyny chińskiej w Polsce stał się faktem. Potrzeba wspólnej sceny do dyskusji, wymiany doświadczeń i wiedzy między terapeutami oraz między terapeutami i pacjentami a jeszcze lepiej - ludnością. Znaczenie bardzo ważnej gałęzi medycyny chińskiej, jaką jest akupunktura, podupadło w ostatnich latach. Brak jest dobrej szkoły polskiej akupunktury oraz Ośrodka Leczniczego. Niezwykle ważna dziedzina nie tylko  medycyny chińskiej, ale również zachodniej - integracyjna dietetyka chińska - rozpoczyna dopiero swój rozwój. Natomiast ziołolecznictwo rozwija się wzorcowo jednak poziom przepisywanych receptur wymaga czasami poprawek. Bardzo obiecująco wygląda projekt uprawy ziół chińskich. 
Dużym problemem w powszechnym leczeniu jest leczenie chorób nowotworowych, które już od wielu lat przekroczyło progi klinicznej onkologii i porusza się w świecie naturalecznictwa, które nie jest przygotowane na takie wyzwania. Tutaj wymagana jest silna interwencja medycyny chińskiej oparta na doświadczeniach lekarzy chińskich ze specjalistycznych klinik. Tutaj jest nadzwyczajna rola integracyjnej medycyny chińskiej, która jest bardzo słabo obecna w Polsce. Dlatego też Kongres wziął sobie za główny temat choroby nowotworowe. 
W wyniku wzrastającego zainteresowania medycyną chińską jak również zapotrzebowania na jej usługi terapeutyczne powstaje problem poziomu wykształcenia terapeutów. W Polsce brak jest powszechnych standardów, mimo tego że na rynku jest wystarczająca ilość literatury fachowej w języku polskim. Ta sytuacja wynika z braku centralnego i ogólnie uznanego Centrum Kształceniowego i Sprawdzającego stale poziom wykształcenia. Dotychczasowe ośrodki szkoleniowe mają wyłącznie charakter komercjalny. 

Wszystko to wymaga dyskusji. Dlatego powstała potrzeba tego kongresu. 

Zapraszam wszystkich terapeutów chińskich jak również naturopatów oraz lekarzy posiadających doświadczenie w leczeniu chorób nowotworowych jak również wszystkich innych schorzeń do zgłaszania swoich tematów do prezentacji.

 
Wszystkich innych zainteresowanych proszę o wsparcie naszej inicjatywy i udział w Kongresie. 

Krótkie opracowanie do 30 minut proszę o przekazania w postaci skróconego abstraktu do 30 kwietnia 2020. Wszystkie abstrakty ukażą się w druku. 

Jednocześnie pragnę już zapromować w tym miejscu "Kursy dla Mistrzów medycyny chińskiej", które odbywać się będą 1x w kwartale i będą dotyczyć ważnych problemów klinicznych - ich rozpoznawania i integracyjnego leczenia. Kursy te przeznaczone są dla wszystkich posiadających wiedzę podstawową z TMCh. 


Serdecznie zapraszam do współpracy,

dr Tadeusz Błaszczyk

__________________________________________________

Jeżeli nie uda nam się zorganizować ten Kongres w październiku 2020,

wówczas otwarcie go będzie przełożone na następny rok - 2021.


 

 

Witam Państwa serdecznie na mojej stronie internetowej.

Strona ta powstała z potrzeby informacji o moich kursach z medycyny chińskiej, a szczególnie z chińskiego ziołolecznictwa, akupunktury, diagnostyki chińskiej, integracyjnej dietetyki chińskiej, uprawy ziół chińskich w Polsce, jak również o aktualnie wydanych podręcznikach do nauki medycyny chińskiej.
Obecnie strona ta stała się miejscem komunikowania się zainteresowanych osób medycyną chińską, uprawą ziół chińskich oraz wymianą doświadczeń. Jest ona również miejscem informacji o przyjmowaniu chorych w mojej praktyce z całej Polski i z zagranicy.

Jestem reemigrantem z Niemiec Zachodnich (Westfalia). W roku 2016 przyjechałem do kraju wraz z moją żoną Elke i dwojgiem dzieci. Mieszkam pod Warszawą, gdzie prowadzę praktykę jako lekarz medycyny chińskiej i zachodniej. Oprócz tego moim głównym celem jest wykształcenie odpowiedniej ilości wysoko wykwalifikowanych terapeutów chińskich, którzy mogliby stworzyć prawdziwą polską szkołę medycyny chińskiej.

Współczesna medycyna chińska jest medycyną integracyjną, która czerpie swoją wiedzę z tradycyjnej medycyny chińskiej, z chińskiego ziołolecznictwa, z nowoczesnego ziołolecznictwa zachodniego, a szczególnie naszego rodzimego zasobu ziół polskich. W ostatnich latach coraz częściej nauczane są elementy anatomii, fizjologii, medycyny laboratoryjnej i klinicznej.
Odrębnym uzupełniającym zakresem wiedzy są integracyjne kursy leczenia chorób internistycznych i onkologicznych medycyną chińską. Wzorcem edukacyjnym dla nas jest integracyjna medycyna Chin ale również Wietnamu. Moje kursy opierają się na na najlepszej w Europie Materia Medica (Leczę ziołami Chińskimi), napisanej przeze mnie w oparciu o moją wiedzę i wiedzę największych praktyków TMCh w Europie i w USA.
Główne cele tych kursów są
- wykształcenie terapeutów chińskich, zdolnych do leczenia chorych ludzi oraz
- z najbardziej zdolnych i najlepiej wykształconych terapeutów zrobić świetnych wykładowców.

Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zasadzić na polskiej Ziemii chińską naukę medyczną Lao Tse. Dobrym uzupełnieniem tej idei jest również wprowadzenie do uprawy ziół chińskich w Polsce.

 Dr Tadeusz Błaszczyk


 

 

Kurs z uprawy ziół chińskich w Polsce

(jedyny tego rodzaju kurs w całej Europie)

7 grudnia 2019 r

Warszawa


 

Drodzy Przyjaciele kolejny kurs III z Uprawy ziół chińskich w Polsce odbędzie się 7 grudnia 2019. Niestety nie ma już żadnego wolnego miejsca.Proszę od dzisiaj, tzn. od 2.12. nie przekazywać opłat za kurs. Bez obawy -  dokładnie taki sam kurs odbędzie się za 2-3 miesiące, również w tym samym miejsc i o tej samej tematyce. Jeżeli ktoś przekazał pieniążki dzisiaj lub przekaże jutro  wpłata przechodzi na następny kurs. Termin tego kursu zostanie podany  już po 7.12. 

dr Błaszczyk


 

3609407

więcej...

 

 


 

Polska Akademia Zdrowia

Wykład dr Tadeusza Błaszczyka na temat medycyny chińskiej

część I   część II   część III

Screenshot at Aug 11 12-57-04  


                Kursy z medycyny chińskiej i z akupunktury wg edukacyjnego standardu

doktora Błaszczyka


Kursy te opierają się na standardzie międzynarodowym i chińskim w kształceniu terapeutów chińskich z uwzględnieniem polskich realiów. Podstawą w nauczaniu są moje podręczniki napisane w języku polskim. Zakres kształcenia wynika z 17-letniego doświadczenia w wykładaniu medycyny chińskiej w różnych miejscach w Polsce. Ich program jest jednolity dla całej Polski i stworzony w konsultacji z moimi współpracownikami w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i o obce wzorce z Chin, Europy Zachodniej i USA.

Dotychczasowe kursy trwały zazwyczaj 640 godzin i więcej oraz dały dobre wyniki. Udało mi się wykształcić licznych terapeutów i kilku wspaniałych wykładowców i godnych następców. Wyniki te jednak są dalekie od oczekiwanego rezultatu i mają różne przyczyny. Próba zreformowania kształcenia medycyny chińskiej przez wprowadzenie kursów krótkich 216 - godzinnych w różnych miejscach w Polsce z następującymi kursami specjalistycznymi nie znalazły poparcia u studentów. Studenci wolą kursy dłuższe nawet trwające ponad 600 godzin. Mimo tego obecne kursy muszą być poddane pewnym zmianom, które przyspieszyłyby i poprawiłyby proces kształcenia, szczególnie praktycznej wiedzy. Zakres kształcenia będzie również poszerzony o wiadomości z medycyny zachodniej.

Kurs Warszawa-II jest obecnie kursem wzorcowym, na którym opierają się pozostałe kursy, ja obecnie kursy w Puławach, kurs w Poznaniu i w Olsztynie. Każdy kurs ma swojego organizatora, który często jest również jego wykładowcom. Przynajmniej 1-2 razy poprowadzę osobiście jeden z kursów weekendowych w każdym z tych miast, który będzie miał charakter powtórkowy, praktyczny i hospitalizacyjny. Chociaż kursy mają charakter franczezy, żaden z organizatorów nie płaci doktorowi Błaszczykowi za dostarczone materiały wykładowe i edukacyjne.
Podsumowując: obojętnie gdzie studiujesz, czy w Warszawie, czy też w Puławach usłyszysz ten sam program od różnych wykładowców. Kursy posiadają ten sam standard edukacyjny i to jest najważniejsze. Moim marzeniem byłoby wprowadzenie do edukacji medycyny chińskiej wszędzie w Polsce tego samego programu i tego samego standardu, ale na to nie mam wpływu.

Chociaż kursy są takie same to jednak mogą różnić się ceną. Zjawisko to wynika z różnych warunków organizacyjnych (cena sali itp.). Na każdym kursie uczestnik posiadający działalność gospodarczą otrzymuje fakturę za kurs lub tylko dowód zapłaty. Po każdym kursie student otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Kurs może być prowadzony przez team edukacyjny (najlepsze rozwiązanie) lub tylko przez jednego wykładowcę. W każdym przypadku jest zaplanowany wykład doktora Błaszczyka. Tylko kurs Warszawa-II prowadzony jest wyłącznie przez dr Błaszczyka. Każdy kurs zakończony jest egzaminem końcowym, ustnym i pisemnym, w którym przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest doktor Błaszczyk. Student który zakończył z powodzeniem kształcenie i zdał egzamin otrzymuje orzeczenie prywatne o posiadaniu wiedzy i tytuł  - dyplomowany terapeuta medycyny chińskiej.

Duży nacisk w kształceniu kładziony jest na dobrą znajomość nazw łacińskich ziół chińskich i zachodnich ich nazw polskich oraz na nazwy chińskie syndromów chińskich. Nazwy chińskie ziół chińskich posiadają podrzędną rolę. Bardzo ważny punkt stanowi umiejętność pisania recept i zasady ich tworzenia w oparciu o syndromy.
Duży nacisk kładziony jest na sposób prowadzenia badania chińskiego, zbieranie wywiadu, technikę badania pulsu oraz badanie brzucha i języka. Badanie języka i pulsu jest tylko wycinkowe i wymaga oddzielnego kursu z badania pulsu i z języka.

W miarę możliwości czasowych poszczególne kursy uzupełniane są wykładami z aromaterapii, tuina, masażu trzewnego, limfatycznego, guasza i innych.

Wykładowcami moich kursów będą oprócz mnie, również moi najlepsi absolwenci dotychczasowych kursów. Wszystkie kursy odbywają się oczywiście w języku polskim, co ułatwia przyjęcie większej ilości materiału edukacyjnego i chroni słuchaczy przed błędnymi tłumaczeniami.

Nasze kursy z medycyny chińskiej opierają się na 5 podstawach:

  1. Dobrej znajomości chińskiego ziołolecznictwa zawartego w mojej Materia Medica ("Leczę ziołami chińskimi") orazpraktycznego zastosowania integracyjnej dietetyki chińskiej.
  2. Dobrej znajomości praktycznego badania chorego i stawiania diagnozy syndromu chińskiego, szczególnie dobrej znajomości diagnozy z pulsu i z języka.
  3. Traktowaniu akupunktury i działania poszczególnych punktów w odniesieniu do chińskiej farmakologii i teorii Zang Fu.
  4. Intensywnym samokształceniu, studiowaniu pozostałych moich podręczników jak również wszystkich innych w dostępnych językach.
  5. Umiejętności analizowania symptomu i choroby zachodniej zgodnie z zasadą Yin/Yang.


W Polsce zmienia się wszystko na dobre, również kształcenie medycyny chińskiej musi pójść tą samą drogą. Rozwój medycyny chińskiej na Zachodzie uległ wyraźnej stagnacji i zahamowaniu. Polska zaczyna być powoli żywotnym centrum medycyny chińskiej. Rola medycyny chińskiej i znaczenie dobrze wykształconych terapeutów w systemie ochrony zdrowia jest obecnie tak ważna jak nigdy wcześniej. Również integracyjna dieta chińska i uprawa ziół jest nieodzownym aspektem rozwoju medycyny chińskiej w Polsce.

dr Tadeusz Błaszczyk


Aktualne kursy z medycyny chińskiej (TMCh)

Kurs Warszawa I

Ten kurs trwa jeszcze tylko do początku roku 2020 i i kończy się egzaminem.

Na ten kurs nie ma już przyjęć.

-----------------------------------------------------

Kurs Warszawa II (W-wa II) w Sękocinie Starym.
Na ten kurs można się jeszcze zapisać! Kurs trwa 4 lata (640 godzin).

Do tej pory kurs odbywał się 1x na kwartał, a od następnego roku będzie znacznie przyspieszony.

-----------------------------------------------------

 III Kurs uprawy ziół chińskich 

Warszawa, 7.12.2019.

-----------------------------------------------------

Egzamin ustny i pisemny kursu Warszawa I -

28 marzec 2020

-----------------------------------------------------
Kurs z chińskiej diagnostyki z pulsu w Warszawie (dostępny dla wszystkich)

7 - 8 marzec 2020 

-----------------------------------------------------
Kurs ze zmodyfikowanej akupunktury czaszki doktora Yamamoto, dostępny dla wszystkich

Sopot 4 - 5 kwietnia 2020 

Organizator kursu: Pan Piotr Harmoza, tel. 513 818 977 

-----------------------------------------------------

Kurs Mistrzów Medycyny Chińskiej:

Rak płuca. 
-wczesne rozpoznawanie, diagnostyka chińska (puls, język), onkologia współczesna, leczenie integracyjne

Warszawa, czerwiec 2020

 


 

Kursy prowadzone przez moich absolwentów lub współpracowników.

(patrz informacja o kursach powyżej)
Te kursy są organizowane wg identycznego planu edukacyjnego jak kurs Warszawa II.

Kurs Puławy I

(jest w trakcie trwania i możliwe jest jeszcze dołączenie do kursu.

Kontakt: pani Beata Polek, Kazimierz Dolny.

Jeszcze można dołączyć do kursu z podstaw medycyny chińskiej w Puławach I.


Kurs Poznań

Pierwszy kurs odbył się 28 września 2019, 

Zgłaszanie się na kurs bezpośrednio u prowadzącego i organizatora:  Pani Justyny Matlak.

Serdecznie zapraszam i do zobaczenia (w drugiej połowie 2020): 

dr Tadeusz Błaaszczyk.


Kurs Olsztyn

Organizowany przez pana Jakuba Dorosza, mojego wspaniałego absolwenta, tryskającego zawsze największą empatią.

18 stycznia 2020  godz 10.00 - zgłoszenia u Jakuba.

 

Kurs Szczecin

Fakultatywny kurs z podstaw medycyny chińskiej w Szczecinie

styczeń 2020

 Rekrutacja u organizatora

 


 

 

Dla słuchaczy kursów Warszawa I, Warszawa II i Puławy, cena za kursy dodatkowe, poza programem (np. akupunktura czaszki Yamamoto) objęta jest od października taryfą ulgową. Każdy kurs kosztuje 750 zł, niezależnie od jego oficjalnej ceny. Wpłata musi zostać dokonana w treminie do 4 tygodni przed rozpoczęciem kursu. Nie dotyczy to kursu akupunktury czaszki dr Yamamoto, gdzie również po tym terminie obowiązuje jeszcze opłata 750 zł. zima dom 02 strona 26Regularne przyjmowanie chorych ma miejsce tylko w Podkowie Leśnej. Terminy można zamawiać telefonicznie (tel. nr  536 097 271) od godziny 8.00 do 9.00 i od 18.00 do 19.00. Jeżeli w tym okresie nikt nie podnosi słuchawki to oznacz to że doktor jest jeszcze w trakcie leczenia chorych lub nikt nie jest obecny w domu (kurs w terenie lub coś podobnego).  

 


Informacje:

27-08-2019
e-kurs Yin Yang
e-kurs Yin Yang

Pierwszy w Polsce w pełni internetowy kurs TMCh   E-Kurs Teoria Yin Yang w Chińskiej Medycynie i Dietetyce Zapisz się już dziś!  

więcej
27-08-2019
Kurs uprawy ziół chińskich w Polsce nr III
Kurs uprawy ziół chińskich w Polsce nr III

Kurs z uprawy ziół chińskich w Polsce(jedyny tego rodzaju kurs w całej Europie) 7 grudnia 2019 r. Drodzy Przyjaciele kolejny kurs III z Uprawy ziół chińskich w Polsce odbędzie się 7 grudnia...

więcej
13-08-2019
Bieżące kursy TMCh

Kurs Warszawa II  (Sękocin Stary) 30 listopada -1 grudnia 2019   Kurs Warszawa I  (Raszyn - Falenty k. Warszawy)  16 - 17 listopada 2019  III Kurs uprawy ziół chińskich  (Warszawa) w trakcie przygotowywania  Kurs Puławy I 5- 6 października 2019 r  Są...

więcej
02-03-2019
Kurs internetowy o podstawach medycyny chińskiej.

Kurs internetowy o podstawach medycyny chińskiej. Zgłaszając się proszę o podanie adresu (miejscowość, województwo).   20 maja 2019 r.   - uważam że potrzebuję jeszcze 2 miesiące do ustalenia organizatora technicznego kursów oraz terminu rozpoczęcia...

więcej
11-10-2018
Promocja na dodatkowe kursy

   Dla słuchaczy kursów Warszawa I, Warszawa II i Puławy, cena za kursy dodatkowe, poza programem (np. akupunktura czaszki Yamamoto) objęta jest od października taryfą ulgową. Każdy kurs kosztuje 750...

więcej
11-10-2018
Kursy Warszawa
Kursy Warszawa

  Kurs z chińskiej diagnostyki z pulsu w Warszawie  Data : 7 - 8  marzec 2020 r.  Kurs odbywać się będzie w sobotę od 10.00 do 17.00 i w niedzielę od 9.00 do...

więcej
04-06-2018
Kursy TMCh w innych miastach
Kursy TMCh w innych miastach

Kurs z uprawy ziół chińskich w Polsce (jedyny tego rodzaju kurs w całej Europie) 7 grudnia 2019 r.  Drodzy Przyjaciele kolejny kurs III z Uprawy ziół chińskich w Polsce odbędzie się 7 grudnia...

więcej


Aktualności:

15-01-2018
Novum
Novum

  Pierwszy w Polsce w pełni internetowy kurs TCM  E-kurs Yin Yang Zapisz się !     "Rekrutacja na kurs medycyny chińskiej w Poznaniu! Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy na fakultatywny 4-letni kurs medycyny chińskiej obejmujący ponad 600 godzin...

więcej
30-11--0001
Zmiana dotychczasowego konta na przesyłki pieniężne za książki i kursy

Nowe dane do płatności za ksiązki i kursy:   E. Hahn-Błaszczyk, 05 807 Podkowa Leśna, ul. Kukułek 11Bank Pocztowy S.A.Numer konta: 19 1320 1537 2482 6204 3000 0001  

więcej


Moje książki:

 


  

Nowe dane do płatności za ksiązki i kursy:

E. Hahn-Błaszczyk, ul. Kukułek 11, 05 807 Podkowa Leśna
Bank Pocztowy S.A.

Numer konta: 19 1320 1537 2482 6204 3000 0001

 

 

Jedna z najlepszych i najobszerniejszych prac o nowoczesnej akupunkturze w świecie zachodnim. W Polsce najobszerniejszy podręcznik akupunktury napisany przez autora w oryginale polskim. Cena 240 zlotych.